Vozy na přepravu ropných látek

ropa

Vozy určené na přepravu nebezpečných látek třídy 3 a 9. Vozy jsou vybaveny nuceným odvodem plynných par.